НаукаRe: Чернобил - как беше всичко?

Модератори: Ksantip, Sharana

Отговори
Аватар
mishuk
Редовен потребител
Мнения: 498
Регистриран на: 03 Яну 2018, 21:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил - как беше всичко?

Мнение от mishuk » 07 Юни 2019, 00:59

Понеже напоследък темата Чернобил става актуална отново покрай сериала,предлагам ви откъс от книгата на един от персонажите А.С Дятлов. Уникално четиво за интересуващите се от ядрената енергетика,за съжаление не преведено в България,или поне аз нямам подобна информация.
Съкращения
α - алфа
β - бета
γ - гама
АЗ - аварйна защита
АР - автоматичен регулатор
ГОЕЛ- горивен елемент( на руски ТВЭЛ)
ГЦП - Главна циркулациона помпа
СУЗ - система за управление и защита
ОЗР - оперативен запас на реактивност
САОР - система за аварийно охлаждане на реактора
ПБЯ - правила за ядрена безопасност
ОПБ - общи правила за безопасност
МАГАТЭ - международна агенция по атомна енергетика.Необходимо е за по-нантъшното разбиране на кратко да разкажа,какво е атомен реактор въобще и в часност РБМК-1000 (Реактор Большой Мощности Канальный - Реактор Голяма Мощност канален


Откъси от книгата:

Съкращения
α - алфа
β - бета
γ - гама
АЗ - аварйна защита
АР - автоматичен регулатор
ГОЕЛ- горивен елемент( на руски ТВЭЛ)
ГЦП - Главна циркулациона помпа
СУЗ - система за управление и защита
ОЗР - оперативен запас на реактивност
САОР - система за аварийно охлаждане на реактора
ПБЯ - правила за ядрена безопасност
ОПБ - общи правила за безопасност
МАГАТЭ - международна агенция по атомна енергетика.Необходимо е за по-нантъшното разбиране на кратко да разкажа,какво е атомен реактор въобще и в часност РБМК-1000 (Реактор Большой Мощности Канальный - Реактор Голяма Мощност Канален)


Атомния реактор на електороцентрала - е апарат за преобразуване на ядрената енергия в топлина.
За гориво в повечето случаи служи слабо обогатен уран. В природата химичиския елемент уран се състои от два негови изотопа:0.7% изотоп с атомна маса 235,а останалата част с изотоп с маса 238..Горивото се явява единствено изотопа на урана-235.При захват(поглъщане) на неутрон ядрото на урана-235 става неустойчево и по правилата на природата се разпада мигновено на две неравни части,което е съпроводено с отделяне на голямо количество енергия.В всеки акт на деление на ядрата се отделя енергия в милиони пъти по-голяма от колкото при изгарянето на молекулата на нефта или газа.
В такъв голям реактор като Чернобилския при работа на пълна мощност "изгаря" около 4 кг. уран за денонощие.
Отеляната при всяко деление на ядррото на урана се реализира по следният начин: основната част- в кинитична енергия на "осколките"(парчетата)от делението,които в процеса на забавяне отдават практически цялата си енергия в ГОЕЛ на реактора и неговата конструктивна черупка.Излизането зад пределите на черупката на някава част от осколките е недопустим.Ако погледнем таблицата на Менделеев,ще видим,че ядрата на осколките от делението имат излишък от неутрони и затова не са стабилни.И в резултат на β-разпад,претърпявайки радиационо превръщане,Те по таблицата на химическите елементи се преместват на дясно до стабилно положение.Този поцес , се съпровожда с изпускане на β - частици и γ - излъчване, всеки вид осколка си има своя биография и свой период на полу разпад.Имено тези осколки от делението се явяват голяма част от радиационото заразяване при авария при разрушение и взрив на ГОЕЛти.
При нормална работа на реактора β - частиците също не излизат зад пределите на ГОЕЛ и там губят своята енергия; γ - лъчението се поглъща в по-голямата си част във вътрешноста на реактора.
При прекратяаване на верижната реакция и спиране на реактора остаъчните от разпада горивни продукти още дълго време пренуждават да се охлаждат Горивните Елементи.
При всяко деление на ядрото на урана се изпускат два-три,сердно 2.5 неутрона.
Тяхнаъа кинитична енергия се поглъща от забавителите,горивото и конструктивните елементи на реактора аа селед това се предава на топло носителя.
Просто неутроните правят възможна верижната реакция на делението на ядрата на уран-235.
Ако един неутрон от всяко деление предизвика ново деление,то интензивноста на реакцията ще се задържи на едно ниво.
Голяма част от неутроните се изпускат веднага при делението на ядрата.Това са мигновенните неутрони.
Малка част ,около 0.7%,след не голям период от време, след секунди или десетки секунди,Забавени неутрони.Именно те позволяват да се управлява интезивноста на реакцията на ядреното деление на урана и да се регулира мощноста на реактора.В противен случай съществуването на реактора ще бъде проблематично-единственно атомна бомба.Останълата част от енергията на делението- мигновено гама - излъчваване,отделаяно непосредствено при делението, и енергията на неутрино,което ние никак не можем да видим или уловим.
Обичайно в енергйните реактори се използва не природен а няколко пъти обогатен с изотоп уран-235.Но все така голямата част е уран-238 и затова значително количество от неутроните се поглъща от неговото ядро. Ядрото на уран-238, след поглъщане на неутрон енеустойчиво и след двоен бета-разпад се превръща в химичеки елемент плутонй-239,който също е способен да се дели при поглъщане на топлини неутрони,както и уран -235.Свойствата на плутония като гориво се отличават от урана и при натрупването му след продължителна работа на реактора се променя и самата физика на реактора.Изхвърления при авария плутоний също дава своята лепта в заразяването на територията.при това надежа за неговия разпад няма (периода на полуразпад на плутонй-239 е над 24 хил. години)

Свойства на уран-235

- дели се при поглъщане на топлинен неутрон(неутрон с малка енергия) от ядрото му.
- при този процес се отделя голямо количество енергия
- Изпуска при делението неутрони необходими за самоподържане на верижната реакция

Уран-235 е основата на създането на атомните енергетични реактори.
Почти всички АЕЦ работят на топлинни неутрони тоест неутрони с малка кинетична енергия.
Неутроните след делението на урана или плутония претърпяват стадии на забавяне ,дифузия и захват от ядрата на горивото и конструктивните матеряли.Част от неутроните излитат извън пределите на активната зона-утечка.Едновремено протичат голямо количество деления, и следователно в работещия реактор винафи има наличие на голямо количество неутрони,сътавляващи неутрония поток,неутроно поле.
Изгарянето на ядреното гориво протича бавно, и за това в достатъчен дълъг период количеството гориво в реактора може да се счита за неизменено.
Тогава числото на погълнатите от горивото неутрони,а при това и числото на делящите се ядра и количеството получаема енергия, ще бъдат право пропорционални на неутрония поток в активната зона.Фактически задачата на операторите се състои в това да измерват и подържат неутрония поток съгласно изискванията за подържане на определена мощност.
Ако условно разбием неутроните деления на последователни поколения с количество неутрони №1, №2 и т.н., то при равенство на бороя неутрони при всяко поколение мощноста на реактора ще бъде постоянна, такъв реактор се нарича критически и коифициента на размножения на неутроните, ще бъде равен на отношенито на броя на неутроните от последното поколение към предишното поколение, равен на единица.
При коифициент по-голям от единица броят на неутроните и мощноста непрекъснато ще расте - реакторът е над критичен.
Колкото е по-голям коифициента на размножение, толкова по-голяма е скороста с която нараства мощноста.
В оперативната работа се ползва по правило не величината на коифициента на размножение - К ,а величината на така наречената реактивност -ρ ,която при К незначително различаваща се от еденица с достатъчно точност можем да кажем че са равни (К=1). В обичайната практика операторът си има работа с надкритичност или положителна реактивност която съставлява не повече от една десета от процента. При голяма реактивност скороста на нарастване на мощноста ства много голяма, опасна за цялоста на реактора и обслужващите го системи. Всички енергетични реактори имат автоматична АЗ, заглушаваща реактора при голяма скорост на увеличение на мощността. На реактора РБМК АЗ се задейства при скорост на нарастване на мощността в два пъти за време 20 секунди.
Решаващ момент. При деление ядрото на урана например 0.7% от неутроните се раждат не при делението, а със някякво закъснение. Те влизат в общото число неитрони на даденото поколение и по този начин увеличават времето на живот на поколението неутрони. Дялът от забавени неутрони обичайно се обозначава с β . Ако реактивността е висока ( по голяма от единица - положителна ) реактивността досига и по-голяма величина β , то реакторът става критичен единствено на мигновенни неутрони, скоростта на сменяемост на поколенията, която е голяма - определя времето на забавяне и дифузия на неутроните, и за това скоростта на увеличаване на мощността е много голяма. Защита в този случай няма - единствено разрушение на реактора може да прекъсне верижната реакция. Така както е било на 26 април 1986 г. на четвърти блок на ЧАЕЦ. Фактически от натрупване в активната зона на плутони и различията в свойствата на мигновенните и забавените неутрони в реактора РБМК величината β - ефективна се е равнявала не на 0.7%, а на 0.5%.
Реактор РБМК -1000 - това е реактор канален тип, забавител на неутроните - графит, топлоносител - обикновена вода. Горивната касета се състои от 36 ГОЕЛ, които са с дължина 3.5м. ГОЕЛ с помощта на дистанционната решетка са закрепени на централните носещи пръти, разместени в две окръжности : вътрешна окръжност 6 броя и на външна 12.
Всяка касета се състои от два реда по височина. ---------, активната зона има височина 7м. Всеки ГОЕЛ е пълен с таблетки уранов диоксид, разположени в херметична тръба от сплав от цирконий и нобий. За разлика от корпусните реактори, където горивните касети се разполагат в общ корпус, разчетени на пълно работно налягане, в реактор РБМК всяка е разположена в отделен технологичен канал, представляващ един вид тръба с диаметър 80 мм.
Активната зона на реактора РБМК има височина 7 и диаметър 11.8 м запълнена от 1 888 графитни колони, всяка от които с централно отверстие, където са монтирани каналите. От това число 1 661 - технологически канали с горивни касети, останалите - канали СУЗ, където са поместени 211 поглъщащи неутрони пръти и 16 датчика за контрол. Каналите СУЗ са равномерно разпределени в активната зона по радиално и азимутно направление.
Отдолу технологичните канали захранват топлоносителя - обикновена вода под високо налягане, охлаждаща ГОЕЛ. Водата частично се изпарява и във вид на пароводна смес се отвежда в барабан-сепаратора, където парата се отделя и отива към турбината. Водата от барабан-сепаратора с помощта на ГЦП отново се подава на входа на технологичните канали. Парата след отработване в турбината се кондензира и се сювръща в контура на топлоносителя. По такъв начин се затваря циркулацията на водата.
Ако приемем конструкцията на активната зона за неизменна, да видим къде отиват неутроните от деленията. Част от неутроните излизат извън предела на активната зона и се губят безвъзвратно. Част от неутроните се поглъщат от забавителите, топлоносители, конструктивните материали и продуктите от деленията на горивните ядра. Това е безполезна загуба на неутрони. Останалите се поглъщат от горивото. За поддържане на постоянната мощност количеството на поглъщаните от горивото неутрони също трябва да бъде неизменно. Следователно от изпусканите при всяко деление на горивните ядра два и половина ( средно ) неутрони на отечка и захват от неделящи се материали ние можем да загубим половината неутрони.
Това ще бъде критичен реактор.
Такъв реактор няма да може да работи, последните причини:при деление на урана се образуват ядра на различни химични елементи и сред тях в значително количество ксенон с атомно тегло 135, който претижава много голяма степен на поглъщане на неутрони.При вдигане на мощноста започва да се образува ксенон,и реакторът заглъхва.Така е било с първия реактор на Е.Ферми.
За компенсиране на този ефект и други също реакторът се зарежда с излишък от гориво, за да може при постояната утечка на неутрони и поглъщането им от неделимите матеряли ,да се запази нивото на неутрони поглъщани от горивните ядра.
За да не нараства постояно мощноста на подобен реактор в активната зона се въвеждат така наречените органи за въздействие на реактивноста,садържащи матеряли интезивно поглъщащи неутрони.Методите за компенсация могат да бъдат различни ние ще разгледаме само тези при РБМК.
В каналите на СУЗ се намират пръти съдържащи силни поглъщатели на неутрони - бор , с помоща на които се подържа необходимия баланс на неутроните, и следователно мощноста на реактора.При необходимост от увеличение на мощноста част от прътите се изваждат напълно или частично от активната зона, в резултат на което се увеличава нивото на неутрони ,поглъщани от горивото, мощноста нараства и прътите при достигане на нужната мощност пак се вкарват в активната зона.По правило ,новото положние на прътите за управление не е идентично с изходното- това зависи от изменението на реактивноста на активната зона при промяната на мощноста.
По правило ,новото положение на прътите не е индентично с изходното положение - това зависи от изменението на реактивноста на активната зона при изменението на мощноста - от коифициента на мощностната реактивност.(след тирето преводът на коифициента не е съвсем точен)
При необходимост от намаляване на мощноста в активната зона се вкарват пръти ,тоест въвежеда се отрицателна реактивност, реактора става подкритичен и мощноста започва да намалява.На новото ниво мощтноста се стабилизира от новото положение на прътите.Всичко това се осъществява от АР.Оператора с натискане на копче изменя установената мощност , а останалото прави регулатора.Итината е че в случая с реактора РБМК това не е съвсем така,а понякога и съвсем не така,-оператора е принуден със своете вмешателство да коригира работата на регулатора в основно по енергоотделянето в една или друга част на активната зона.
В ново построен реактор технологичните канали се зареждат със свежи "не горяли" горивни касети.Ако всичките 1661 канала се заредят с касети,то коифициента на размножение ще бъде толкова голям , че да се погаси с регулиращите пръти ще бъде невъзможно.За това 240 технологични канали вместо с горивни касети се зареждат с специални пръти поглащатели на неутрони. И още няколко стотин се поместват в отверстията на централните носещи пръти горивни касети.Според изгарянето на горивото тези поглъщатели постепено се извличат и заменят с горивни касети.При извличане на всички поглъщатели подържането на нужната реактивност на активната зона се осъществява с замена на най - изгорелите горивни касети с нови.Настпва режим на стационарно презареждане.
В реактора РБМК горивните касети се заменят при работещ реактор с помоща на специална презареждаща машина.В това време в реакто ра има напълно изгорели, свежи и полу изгорели горивни касети.Ето на този режим са разчетени количеството пръти за управлене и защита.
Всяка пръчка на СУЗ внася някаква реактивност , която зависи от положението и в зоната и формата на неутроното поле.При реактора РБМК реактивноста е прието да се измерва в пръти, ефективноста на един прът е условно равна на 0.05%. Както вече се разбра, скороста на увеличение на мощноста е по - голяма колкото по- голяма е неговата положителна реактивност.Сответно скороста на намаляване на мощноста е по-голяма при по-голяма отрицателна реактивност.
В резултат на нарушение на режима и неизправност в системите възниква необходимост от избягване на повреди и бързо да се заглуши реактора.
За това количеството пръти на СУЗ винаги е необходимо да бъдат в повече за привеждане реактора в състояние на нужната под критичност.Когато реакторът се намира в критическо състояние(критическо не означава катострофическо, а означава ,че неговия коифициент на размножение е равен на единица, и съответно реактивноста е равна на нула) обезателно трябва да има немалко количество пръти извън активната зона с готовност да се въведат в нея незабавно и да се прекрати верижната реакция.И колкото са повечето извадени прътите толкова по сигурно е ,че реактора при необходимост ще бъде заглушен бързо , с голяма подкритичност.
Това е верно за всички реактори проектирани според правилата за безопасност.
Във всички реактори по един или друг начинчаст от органите за въздействие на реактивноста са вуведени в реактора- това е нобходимо за манаврирането на мощноста.На пример при принудително частично снижение на мощноста времено се увеличава количеството на ксенона в реактора
(казват ,че реакторът е отровен с ксенон, ксенона е силен полгъщател на неутрони ), увеличението на количеството на полглъщателя на неутрони е необходимо да се компенсира с изваждането от активната зони на част от регулиращите пръти.Иначе реактора ще се заглуши и ще трябва да се чака разпада на ксенона.
В реактора РБМК при работа част от прътите СУЗ се намират частично или напълно в активната зона и намалят(компенсират) някаква висока реактивност.
Сега да определим пониятието ОЗР
Оперативен запас на реактивност - това е положителната реактивност която реакторът би имал при изваждане на всички пръти на СУЗ.
Както и нормален реактор ,реакторът РБМК запаса на реактивноста е необходим за маневра на мощноста.Още след аварията през 1975г на първи блок на Лениградската АЕЦ за РБМК бил определен минимален запас на реактивност от 15 пръти( 1 прът = 0.05%) изхождайкисе от необходимоста от реголиране на енерго отделянето в активната зона.А след Чернобил е намерена свършена глупост-абсурд- при малък запас АЗ не заглушава реактора а го ускорява.Колкото е по-малък запаса на реактивноста толкова е по- ядрено опасен РБМК.
Още такъв реактор с такива свойства няма.Можем да разберем ,че АЗ не се справя с заглушаването на реактора, но че сама ускорява реактора- такова и в кошмарен сън не се привижда.
Като и ОЗР в текста често ще се споменава паровия ефект на рактивноста и мощностния коифициент на рективноста.Ще изясним тези пониятия.

Нека реактора работи на някава мощност при неизменен разход на топлоносителя.В технологичния канал водата се нагрява до кипене и се появява пара.По реда на предвижването все повече вода в технологичния канал,отнемаща топлината от ГОЕЛти,се превръща в пара.При това положени при стационарен режим имаме в активната зона някакво количество пара.Сега да увеличим мощноста на реактора.Количеството топлина нараства и съответно и количеството пара в реактора ще нарастне. Как това ще повлиае на реактивноста на реактора - в посока на намление или увеличение- зависи от съотношението в зоната на ядрата на забавителя и горивото.Водата също се явява поглъщател на неутрони , като и графита, и с увеличението количеството на пара в активната зона остава все по-малко вода.Проектантите, водени видимо от икономически съображения, избрали такова съотношение на ядрата на забавителя и горивото в РБМК ,че пълната замяна на водата с пара довежда до увеличение реактивноста на реактора до пет- шест β .

С какво е страшно това? Например , при разрив на тръбата на топлоносителя с диаметаър 800мм. обезводняването настъпва след няколко секунди и бавно ходната АЗ не може да се справи с нарастналата реактивност( преди 1986 г времето за пълен ход на АЗ е било 25-30 сек -което е изключително бавно-днес е 15 сек мои бл.) . ВЗРИВ ,както на 26 април.Това не е всичко При увеличаване на мощноста тмпературата на горивото винаги нараства това води до намаляване на реактивноста. В реактора РБМК при измениение на мощноста,основно, два фактора влияят на реактивноста: отрицателния температурен ефект на горивото и положителния паров ефект.Те съставят и бързия мощностен коифициент на реактивноста - изменението на реактивноста при изменение на мощноста на един мегават(или киловат).Други ефекти на изменението на реактивноста в зависимост от мощноста са: температурния ефект на графита и отравянето на реактора с ксенон въпреки че има съществена величена се появява с голямо закъснение и на динамиката не влияе. При правелно конструиран реактор мощностния коифициент трябва да бъде отрицателен. Това означава , че ако при някакво смущение реактивноста нарастне а с нея ще нарастне и мощноста,а това води до намалението на реактивноста и мощноста се стабилизира макар и на по високо ниво.
При реактора РБМК мощностния коифициент беше положителен в голям диапазон от мощности- в нарушение изскванията на нормативните документи.
Това пряко повлия на възникването на аварията на 26 парил.
Ти хареса ли страницата на Уважаемия Владимир Владимирович във Фейсбук?
Ако освен форумен герой, искаш да си и истински, подкрепи Манол Пейков и приятели /генератори за Украйна.

mitkoik
Редовен потребител
Мнения: 1050
Регистриран на: 04 Сеп 2016, 18:43
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от mitkoik » 07 Юни 2019, 01:05

Линк към книгата - https://www.e-reading.club/book.php?book=21253. И аз я гледах тези дни, но за жалост не мога да я намеря преведена дори на английски и карам с Google Translate :lol:

Аватар
mishuk
Редовен потребител
Мнения: 498
Регистриран на: 03 Яну 2018, 21:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от mishuk » 07 Юни 2019, 01:18

Втора част Експеримента
ПРОГРАМА

Пълното и название е " Работна програма по изпитания на турбогенератор № 8 на Чернобилската АЕЦ в режим совместного выбега* с натоварване за собствени нужди"

(* - выбег - това е инерционото въртене на генератора след спирането на парата задвижваща генератора , идеята на опита е да се установи възможно ли е имено това инерционо движение на генаратора да осигури необходимото количество електроенергия за захранване системите на реактора - помпи , и други спомогателни системи, за определен период от време.)мой бел.

Нищо изключително в програмата няма, обичайна програма,нормално написана. Известност получила едиствено в връзка с аварията,която се случи повремето на провеждането и.Никаква техническа връзка няма между Програмата и аварията, чиста случайност, тях ги свързват недобросъвестни разследващи. Ако в последствие в началните минути на изпитанието се беше включила автоматично по някъкъв сигнал АЗ ( ако не вярвате на комисията и свободните писатели , че ние сме били блокирали автоматичните защити - те всички работеха в режим на мощност 200Мвт), то аварията щеше да се случи също по същия начин.
Ако беше станала аварията заради това изпитание , то всичко е просто - забранявасе провеждането и на други реактори и проблем няма да има. Но това не е така.

Критика на програмата
"Изпитанията по програмата не трябва да се считата за чисто елктрически, те са комплексни и засягат целия блок."
А кой ги е считал за чисто електрически? Сами ли са го измислили или са питали някого?Достаъчно е да се погледнат подписите под програмата , и въпросът ще отпадне от само себе си. Ако изпитанията са чисто електрически, то защо са подписите на ректорния цех, турбиния , горивната автоматика?
Съгласуване на програмата. Ето какво пише комисията Госпроматоменергонадзора в 1991г :

" Такива изпитания трябва да се квлифицират както комплексни изпитания на блока, и програмата за тяхното провеждане е целесъобразно да се съгласуват с Генералния проектант, Главния конструктор, Научните ръководители и органи за държавен надзор.
Също така действащите до аварията ПБЯ-04-74 и ОПБ-82 не изискват от ръководството на атомните станции да провеждат съгласуване при провеждане на такива програми с указаните по горе висши организации"

Аз считах ,за реда трябва да се съгласува, за което и казах на главния инженер. Съгласъване с външни организации - компетенцията на Техническия отдел на центарлата и главния инженер. Мен ме устройваха подписите които имаше.
Случила се е ядрена авария , апрограмата не е съгласувана с отдела по ядрена безопасност на центрлата.

Но извода е че повишената рекативност се получила не заради провеждането на изпитанието.
По нагоре названата комисия пише по този повод:
" Специфичната топлохидравлична особеност на запланирания режим се явявал повишен , относно номиналния, началния разход на топло носителя през реактора . Паро съдаържанието е било минимално при незначително недогряване на топлоносителя до температура на кипене на входа в активната зона. Всички оказнаи фактори , както се оказа, са имали пряко отношение към мащаба на проявленията при изпитания на ефектите ".
Тоест , по мнение на комисията , провежданата програма, ако и да не се явява причина за аварията то все пак и е повлияло. Не е така.
Когато разхода на топлоносителя е бил по-голям от номиналния , с реактора не имало никави специални случаи. Да и въобще цялата идеология е на проектантите и на нейната основа са съставени експлоатационите документи , включително и Регламента ,предписва разход " не по - малко" и никъде " не повече" . Разглеждайки всички документи , комисията не намери отклонения на параметрите от нормата, и такива нямаше до натискането на бутона АЗ. Но разхода на топлоносителя в това време беше вече равен на номиналния. А недогрева на топло носителя каъкъв е бил, какъвто и да е бил - персонала него не го регулира. Така , че за такива заключения комисията няма основание.
Мерки за безопасност. А какво гласи втория раздел на програмата? Съгласно него на резервно захранване се включват механизми които са напълно достатъчни не само за охлаждане на реактора но и даже за работа на мощност. Единствено слепец не може да види това. Никави ефекти на реактивност произлизащи по тези величини ,про обичайна експлоатация на програмта не се очакват и не биха имали връзка с нейното провеждане. Естествено операторите при това използват зялата експлоатациона докоментация.
Нивото на мощност . По програма нивото на мощноста е 700 - 1000 МВт. При нас преди провеждането и мощноста беше 200 МВт. Защо така се получи ще разкажа после. Но каква кост само ние хвърлихме в зъбите на нашите обвинители . И до този момент те продължават да я глозгат. Даже в грях въведоха съветските информатори МАГАТЭ. И те бедните съблазнени от добрия шанс да облеят с кал целия персонал, на чело с акедемик В.А Легасов пред лицето на целия свят излъгаха , че Регламента забранява работа на мощност по малка от 700Мвт. Защо така направиха? Просто след аварията се изясни , че малката мощност за реактора РБМК е най много опасна.
Какво бихме правили без академици и доктори? Кой би заподозрял в лъжа такива на вид солидни хора?.
Има програми, за които нивото на мощноста има значение. Такива като проверката на главните предохранителни клапани не може да се провежда на малка мощност , защото при отварянето на клапаните налягането в първия контур ще започне бързо да пада и това ще изключи ГЦП. За програмата "выбег ТГ" новото на мощноста няма никаво значение , а ние още в началото на опита се приготвяхме да изключваме реактора
(По инструкциите след провеждането на изпитанието реакторът е щял да бъде спрян за планов ремонт). Съгласно Инструкцията на централата по съставената програма е длъжно да се отбележи и мощноста на която ще се провежда. При съставянето на програмата ясност нямаше какво да се преави преди началото на опита, и ние установихме 700- 1000 МВт като максимална , а не минимална мощност. Когато мощноста падна при прехода на регулаторите , да я вдигаме нямаше нужда. И ние нищо ненарушихме въпреки утвържденията на всички комисии и информатори .
Изключване на системата за аварйно охлаждане. Тази тема отдавна е изчерпана. Още през 1986г. комисията на Г.А. Шашарин установи отсътвие на всякаква връзка на този факт с възникването на аварията.
Информаторите от МАГАТЭ твърдяха ,че с изключването на САОР е била загубена възможноста да се снижат мащабите на аварията.

Включването на 8 те ГЦП. Ние нищо с това не сме нарушили , има и в инструкциите такива режими. Няма технически съображения , препеядстващи паралелната работа на помпите с постояни обороти и със снижващи се обороти , захранвани от инерцията на генератора.Когато налягането в помпата падне то помпата ще бъде изключена от нейната защита. По нищо не се отличава от обичайното спиране на помпата.
Другите обвинения на критиците по пограмта ще поясня в хода на текста.
Ти хареса ли страницата на Уважаемия Владимир Владимирович във Фейсбук?
Ако освен форумен герой, искаш да си и истински, подкрепи Манол Пейков и приятели /генератори за Украйна.

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 19735
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от rki » 07 Юни 2019, 10:46

От интервюто с Владимир Губарьов - журналиста който е бил на място да отразява ликвидирането на аварията:
-По образование си инженер, ти кога разбра, че там нещо става? Имаше ли изобщо някой, който още в началото е разбирал случващото се?

-Лично аз разбрах на място, в Чернобил. Но в началото в Москва бе докладвано, че има пожар и той ще бъде ликвидиран. А сутринта тръгнаха лъчевите болести и след час в здравното министерство разбраха всичко. В 6 сутринта медиците бяха готови да излетят, да приберат поразените. Но тях ги задържаха до 2-3 ч. през деня, когато болестта достигна пълен обем. И те изведоха 200 души. 200!

Всичко стана ясно много бързо. Войските също бяха вдигнати. Замериха въздуха. Но мен ме порази неграмотността на хората. Персоналът на АЕЦ се оказа поразително неграмотен. Нали имаше специални препарати, които се даваха на всички атомни подводници, на всички АЕЦ. После провериха – бяха налични и в Чернобил. В централата имаше около 100 дози от лекарството, които можеха все пак да защитят пожарникарите. Но никой не ги извади. Липсваха военни дозиметри, а и никой не е предполагал, че могат да потрябват.


-Т.е., както е показано във филма?

-Да, казах вече, във филма са показани много истини. И изобщо смятам, че всяко напомняне за Чернобил е безкрайно полезно.

После беше историята за спасяването на Киев. Там съвсем бяха полудели, паниката беше навсякъде. Нивото на радиацията в Киев действително се повиши, но незначително и няма нужда от преувеличения. Вятърът духаше в началото на север, в Скандинавия. Разбира се, не говоря за Беларус, това е съвсем особен и тъжен разговор, но една от най-пострадалите територии, която получи най-много дози от останалите, е Бавария. За това е трудно да се говори, петната останаха по цяла Европа.

Валяха дъждове – валяха отрови. После температурите се повишиха, облакът се вдигна и замина. Ето защо е страшно. По какво се различава Чернобил от взрива на ядрената бомба в Хирошима? По това, че сега в Хирошима е най-високата продължителност на живота – благодарение на медицината, която хвърли всичките си сили в този град.
А тук е друго, тук плутоният не избухна, той отиде в различни съединения, появиха се две десетки изотопи, с тях е трудно да се бориш, а сега много хора си мислят, че всичко е минало и с времето ще се нормализира. Няма такова нещо! Нивото на радиацията скочи високо!


https://offnews.bg/sviat/istinata-li-po ... 04791.html
Въобще темата е много интересна и обширна и заслужва да бъде в историческия раздел, а не в "литература".

The USSR is still collapsing before our very eyesParasha delenda est

Аватар
Bruchpilot
Редовен потребител
Мнения: 4560
Регистриран на: 14 Сеп 2016, 12:14
Местоположение: Габрово
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Bruchpilot » 07 Юни 2019, 17:51

Да и аз така мисля. Ето тук например има съвсем скорошно интервю с един човек от първите екипи дозиметристи на руската Гражданска защита, пристигнали от Киев:
https://www.youtube.com/watch?v=mwWg9RirMlU
Строши-пилот :mrgreen:

Аватар
Amazon
Модератор
Мнения: 13450
Регистриран на: 20 Юли 2016, 02:00
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Amazon » 07 Юни 2019, 19:16

Ако автора на темата е съгласен, може да я преместя в "Студена война и деколонизация"?

Аватар
mishuk
Редовен потребител
Мнения: 498
Регистриран на: 03 Яну 2018, 21:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от mishuk » 07 Юни 2019, 21:25

Amazon написа:
07 Юни 2019, 19:16
Ако автора на темата е съгласен, може да я преместя в "Студена война и деколонизация"?
Много се учудих къде да я сложа че да е на място,за там не се сетих. Разбира се може да я преместите.
Ти хареса ли страницата на Уважаемия Владимир Владимирович във Фейсбук?
Ако освен форумен герой, искаш да си и истински, подкрепи Манол Пейков и приятели /генератори за Украйна.

Аватар
Dinain
Редовен потребител
Мнения: 43946
Регистриран на: 18 Юли 2016, 22:29
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Dinain » 07 Юни 2019, 22:17

За мен сериалът беше страшно добър и си заслужава суперлативите. Повсеместните мнения, които срещам, руски и западни, са позитивни, т.е. че нивото на историческа точност е много високо.

Показателно за мен е, че критиките от руска/русофилска страна са за незначителни елементи като някаква си дограма, която се мяркала в някой кадър, или тотално изтрещяване като изкопаването на теории за вражеска диверсия. Това е наистина търсене за какво да се заядеш, ерго заключвам че такива хора съвсем другаде ги стяга чепикът и нямат какво да възразят по същество.

Доколкото разбирам, предаденото в последния епизод, т.е. как и защо се е случила тази авария, е вярно. По-точно, причините са точно две:
а) крайно некомпетентен, алчен и комплексиран ръководен състав на централата.
б) системна грешка на самия съветски режим, избрал да потули констатацията за дефекта в този модел реактори (цели 10 години по-рано), вместо да го отстрани.

Комбинацията от а и б е довела до ужасяващата катастрофа тази нощ.
“Обережно, падає бімба! 💣

Сбърках!
Т-72, 24.02.22

Аватар
mishuk
Редовен потребител
Мнения: 498
Регистриран на: 03 Яну 2018, 21:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от mishuk » 07 Юни 2019, 22:30

С уговорката че последният епизод не съм го гледал,защо персонала да е некомпетентен? Книгата на Дятлов обяснява точно това,че няма как персонала да е действал некомпетентно. Всичко е било по инструкции и в унисон с препоръките на конструктора. Предотвратима ли е била аварията,да стига докладите от ленинградската и другите централи да не са били засекретени а да са обсъдени и съответните изводи направени.
Ти хареса ли страницата на Уважаемия Владимир Владимирович във Фейсбук?
Ако освен форумен герой, искаш да си и истински, подкрепи Манол Пейков и приятели /генератори за Украйна.

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 19735
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от rki » 08 Юни 2019, 09:17

РБМК си е проектиран като реактор за производство на плутоний, при което електричеството е вторичен продукт - т.е. това е реактор с двойно предназначение. Затова тези реактори ги има само в СССР. За навън се продаваха и строяха само ВВЕР, като нашите в Козлодуй.
Самия реактор е тежки недостатъци и грешки в дизайна, което довежда и до Чернобил. Ако не бе в Чернобил, сигурно щеше да се случи в някоя друга АЕЦ.

The USSR is still collapsing before our very eyesParasha delenda est

Аватар
Dinain
Редовен потребител
Мнения: 43946
Регистриран на: 18 Юли 2016, 22:29
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Dinain » 08 Юни 2019, 11:55

mishuk написа:
07 Юни 2019, 22:30
С уговорката че последният епизод не съм го гледал,защо персонала да е некомпетентен? Книгата на Дятлов обяснява точно това,че няма как персонала да е действал некомпетентно. Всичко е било по инструкции и в унисон с препоръките на конструктора. Предотвратима ли е била аварията,да стига докладите от ленинградската и другите централи да не са били засекретени а да са обсъдени и съответните изводи направени.
Хе хе, разбира се, че обяснява това. Нали точно Дятлов отказва да поеме отговорност до края на живота си.

Гледай последния епизод, там обясняват точно как е произтекъл инцидентът, минута по минута.
The crew and directors did not adhere to the plant's safety guidelines and ignored repeated warnings.[3]
“Обережно, падає бімба! 💣

Сбърках!
Т-72, 24.02.22

Аватар
Dinain
Редовен потребител
Мнения: 43946
Регистриран на: 18 Юли 2016, 22:29
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Dinain » 08 Юни 2019, 12:17

Ми... ето. Каква изненада.


Руската телевизия ще излъчи своя патриотична версия на "Чернобил"

Руската държавна телевизия ще излъчи своя продукция за инцидента с ядрената централа в Чернобил през 1986 г., но, за разлика от минисериала на HBO, който покори зрителите по света, нейната версия ще твърди, че при една от най-лошите ядрени катастрофи в световната история е имало и шпионин на ЦРУ.

https://m.dnevnik.bg/razvlechenie/2019/ ... riotichna/
“Обережно, падає бімба! 💣

Сбърках!
Т-72, 24.02.22

kramer
Редовен потребител
Мнения: 1868
Регистриран на: 20 Юли 2016, 19:14
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от kramer » 08 Юни 2019, 12:56

Нищо чудно и агент на ЦРУ да замесят, след куцата холивудска хибридка, закономерно..

Аватар
pnp5q
Модератор
Мнения: 3283
Регистриран на: 17 Апр 2017, 00:15
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от pnp5q » 08 Юни 2019, 13:24

Този сериал е от случаите, в които полит-хибрид-стратезите нямат какво да правят - всичко има и без тях.
"Помня, че Саша Сергиенко, нашият втори секретар, се възмущаваше: "Ей сега видях - едно дете сиди в пясъка - а баща му е СИУР - старши инженер управление на реактора! Е как той, като знае, че има авария на станцията, позволява на детето си да сиди в пясъка и да го рови? А и улицата граничи с тая гора..." (има се предвид Рижия Лес)" - Анелия Перковска, секретар на припятския горком на комсомола, цитирана в документалната повест на Юрий Щербак "Чернобил" (от 1991 г.). Източник на моя цитат - вътре е спомената и поне още една статия от ликвидатор. Хората, които не са имали достъп до реалните данни, не са искали да вярват. А една шепа, като широко цитирания по-горе, не са имали интерес да се разширява достъпа - и въобще да има реални данни, фиксирани някъде.
"Времето е ваше, ама парите са наши." - чуто от Васил Найденов

Аватар
EddieBG
Редовен потребител
Мнения: 10151
Регистриран на: 02 Окт 2016, 18:33
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от EddieBG » 08 Юни 2019, 13:31

kramer написа:
08 Юни 2019, 12:56
Нищо чудно и агент на ЦРУ да замесят, след куцата холивудска хибридка, закономерно..
А бе Роствцензуранещоси направо да блокира HBO в Русия, какво си играят на дребно... :lol:
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую."
И.Павлов

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 19735
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от rki » 08 Юни 2019, 15:12

kramer написа:
08 Юни 2019, 12:56
Нищо чудно и агент на ЦРУ да замесят, след куцата холивудска хибридка, закономерно..
:shock:
куца!? холивудска!? хибридка!?

вие вярвате ли в това което пишете?

P.S. аварията може и трябва да се раздели на две части - до аварията и действия след това по ликвидирането и.
Сеариалът ще го гледам и тогава ще го коментирам, както и книгата на Дятлов, но от това което знам аварията не е предизвикана от безотговорни действия на персонала, а от лошия дизайн на реакторът. Действията по ликвидацията на последствията от аварията са аматьорски и срамни и завинаги опетняват СССР и комунистите.

The USSR is still collapsing before our very eyesParasha delenda est

kramer
Редовен потребител
Мнения: 1868
Регистриран на: 20 Юли 2016, 19:14
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от kramer » 08 Юни 2019, 15:31

rki написа:
08 Юни 2019, 15:12
kramer написа:
08 Юни 2019, 12:56
Нищо чудно и агент на ЦРУ да замесят, след куцата холивудска хибридка, закономерно..
:shock:
куца!? холивудска!? хибридка!?

вие вярвате ли в това което пишете?

P.S. аварията може и трябва да се раздели на две части - до аварията и действия след това по ликвидирането и.
Сеариалът ще го гледам и тогава ще го коментирам, както и книгата на Дятлов, но от това което знам аварията не е предизвикана от безотговорни действия на персонала, а от лошия дизайн на реакторът. Действията по ликвидацията на последствията от аварията са аматьорски и срамни и завинаги опетняват СССР и комунистите.
Сега България и без атомна авария е много по-зле.

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 19735
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от rki » 08 Юни 2019, 15:36

kramer написа:
08 Юни 2019, 15:31
rki написа:
08 Юни 2019, 15:12
kramer написа:
08 Юни 2019, 12:56
Нищо чудно и агент на ЦРУ да замесят, след куцата холивудска хибридка, закономерно..
:shock:
куца!? холивудска!? хибридка!?

вие вярвате ли в това което пишете?

P.S. аварията може и трябва да се раздели на две части - до аварията и действия след това по ликвидирането и.
Сеариалът ще го гледам и тогава ще го коментирам, както и книгата на Дятлов, но от това което знам аварията не е предизвикана от безотговорни действия на персонала, а от лошия дизайн на реакторът. Действията по ликвидацията на последствията от аварията са аматьорски и срамни и завинаги опетняват СССР и комунистите.
Сега България и без атомна авария е много по-зле.
От кого?! Във всеки случай не от бившите републики на СССР - РФ, Украйна, Беларусия и т.н.
Вие не сте наред - не виждам защо се хвърляте на амбразурата да бършете насрания съветски задник в Чернобил - наистина не го разбирам.

The USSR is still collapsing before our very eyesParasha delenda est

kramer
Редовен потребител
Мнения: 1868
Регистриран на: 20 Юли 2016, 19:14
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от kramer » 08 Юни 2019, 15:45

rki написа:
08 Юни 2019, 15:36
kramer написа:
08 Юни 2019, 15:31
rki написа:
08 Юни 2019, 15:12

:shock:
куца!? холивудска!? хибридка!?

вие вярвате ли в това което пишете?

P.S. аварията може и трябва да се раздели на две части - до аварията и действия след това по ликвидирането и.
Сеариалът ще го гледам и тогава ще го коментирам, както и книгата на Дятлов, но от това което знам аварията не е предизвикана от безотговорни действия на персонала, а от лошия дизайн на реакторът. Действията по ликвидацията на последствията от аварията са аматьорски и срамни и завинаги опетняват СССР и комунистите.
Сега България и без атомна авария е много по-зле.
От кого?! Във всеки случай не от бившите републики на СССР - РФ, Украйна, Беларусия и т.н.
Вие не сте наред - не виждам защо се хвърляте на амбразурата да бършете насрания съветски задник в Чернобил - наистина не го разбирам.
Ми вчера се върнах от едно пътуване из Северозапада...Та за това.. :(

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 19735
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от rki » 08 Юни 2019, 15:49

Този северозапад, дет е по-добре от 90% от РФ-то?!
И това каква връзка има с Чернобил - обяснява аварията и това, че криеха последствията ли?
Не панимаю! :mrgreen:

The USSR is still collapsing before our very eyesParasha delenda est

Аватар
Stan
Редовен потребител
Мнения: 4753
Регистриран на: 22 Юли 2016, 13:15
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Stan » 08 Юни 2019, 15:54

rki написа:
08 Юни 2019, 15:49
Този северозапад, дет е по-добре от 90% от РФ-то?!
И това каква връзка има с Чернобил - обяснява аварията и това, че криеха последствията ли?
Не панимаю! :mrgreen:
Много просто - стандартният русоман като чуе нещо не добро за Русия или СССР, веднага отговаря с нещо неприятно за България, даже и да няма нищо общо с темата. Като кучетата на Павлов са - реагират инстинктивно, без грам разум.
Като не искаш мира, на ти секира.

Аватар
Stan
Редовен потребител
Мнения: 4753
Регистриран на: 22 Юли 2016, 13:15
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Stan » 08 Юни 2019, 15:55

rki написа:
08 Юни 2019, 15:49
Този северозапад, дет е по-добре от 90% от РФ-то?!
То и затова никой от Северозападна България не е емигрирал в РФ, а все на запад бягат или към останалите части на България.
Като не искаш мира, на ти секира.

Аватар
mishuk
Редовен потребител
Мнения: 498
Регистриран на: 03 Яну 2018, 21:25
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от mishuk » 08 Юни 2019, 20:43

Dinain написа:
08 Юни 2019, 11:55
mishuk написа:
07 Юни 2019, 22:30
С уговорката че последният епизод не съм го гледал,защо персонала да е некомпетентен? Книгата на Дятлов обяснява точно това,че няма как персонала да е действал некомпетентно. Всичко е било по инструкции и в унисон с препоръките на конструктора. Предотвратима ли е била аварията,да стига докладите от ленинградската и другите централи да не са били засекретени а да са обсъдени и съответните изводи направени.
Хе хе, разбира се, че обяснява това. Нали точно Дятлов отказва да поеме отговорност до края на живота си.

Гледай последния епизод, там обясняват точно как е произтекъл инцидентът, минута по минута.
The crew and directors did not adhere to the plant's safety guidelines and ignored repeated warnings.[3]
Няма да коментирам филма,все пак той е художествена измислица,макар и с огромна доза реализъм,но ако прочетеш книгата(мъкава работа е четенето на руски) ще разбереш че не си прав. Ситуацията силно напомня падането на двата боинга,имаме изначален дефект в системата,но се опитваме да прехвърлим всичко на пилотите. Допуснати ли са грешки,сигурно и то не една,но тези грешки при добре конструиран и правилно регламентиран реактор не би трябвало да водят до взривяването му. Самия факт че пускането на автоматичната защита внася допълнителна реактивност в реактора е немислим от конструктивна гледна точка. Дефакто операторите са обвинени в това че са допуснали достигането на надкритичен реактор,но работата на автоматичната защита е точно това,да заглушава надкритичен реактор,не да го ускорява.Дори да не се е случила тази авария е било въпрос на време да се случи другаде,едва след този взрив се променят и дизайна и бройката контролиращите пръти,както и уредите за наблюдение и отчитане параметрите на реактора. Иначе за сейфти културата в Съветския съюз пък и в целия източен блок дори не си заслужава да говорим. Не случайно смъртността при работни травми е в пъти над тази на гадните капиталисти.Не случайно и при първото посещение на АЕЦ Козлодуй на експертите от ЕС хората са изпаднали в ступор от процедурите и отношението на персонала. Имах приятел,ядрен инженер работил там преди,почина бог да го прости,но винаги казваше,радвайте се че господ е българин. Това всъщност и доведе до затварянето на първите четири блока,не еврейския заговор и световния империализъм.
Ти хареса ли страницата на Уважаемия Владимир Владимирович във Фейсбук?
Ако освен форумен герой, искаш да си и истински, подкрепи Манол Пейков и приятели /генератори за Украйна.

Аватар
rki
Редовен потребител
Мнения: 19735
Регистриран на: 22 Мар 2017, 20:11
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от rki » 08 Юни 2019, 21:27

Две теми от форума на атоминфо - има много интересни мнения и подробности, които не са широки известни:

- генерална за РБМК - http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=480&st=0
- а тази е за Чернобил, в светлината на аварията във Фукушима - http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=636&st=0

Естествено дискусията е на руски (понякога забравям, че по-младите бъкел не вдяват от този език :P ) и в нея участват предимно специалисти, което с техния професионален жаргон я прави на моменти допълнително трудна за разбиране и следене, но има много ценни подробности.

Например, след 1986 г. в СССР, вследствие Русия, генерално се променя начина на експлоатация на реакторите - те или работят на 100% натоварване или не работят. Всички режими на експлоатация на намалена мощност са нормативно един вид "забранени".
Това е свързано с дефекта на дизайна на РБМК, който се проявява при работа на намалена мощност - наличието на положителна реактивност, т.е. че реактора може да се самоускори и да стане неуправляем.

Освен в регламента за експлоатация на РБМК, се правят и големи промени и в дизайна му (например разширяват водните канали в активната зона на съществуващите реактори, за сметка на графита). Защо ли се напъват да го правят, след като с дизайна на реактора всичко е наред и става въпрос само за престъпно човешко поведение според официалната позиция на СССР?

The USSR is still collapsing before our very eyesParasha delenda est

Аватар
Dinain
Редовен потребител
Мнения: 43946
Регистриран на: 18 Юли 2016, 22:29
Контакт:
Status: Offline

Re: Чернобил-как беше всичко

Мнение от Dinain » 08 Юни 2019, 21:54

mishuk написа:
08 Юни 2019, 20:43
Dinain написа:
08 Юни 2019, 11:55
mishuk написа:
07 Юни 2019, 22:30
С уговорката че последният епизод не съм го гледал,защо персонала да е некомпетентен? Книгата на Дятлов обяснява точно това,че няма как персонала да е действал некомпетентно. Всичко е било по инструкции и в унисон с препоръките на конструктора. Предотвратима ли е била аварията,да стига докладите от ленинградската и другите централи да не са били засекретени а да са обсъдени и съответните изводи направени.
Хе хе, разбира се, че обяснява това. Нали точно Дятлов отказва да поеме отговорност до края на живота си.

Гледай последния епизод, там обясняват точно как е произтекъл инцидентът, минута по минута.
The crew and directors did not adhere to the plant's safety guidelines and ignored repeated warnings.[3]
Няма да коментирам филма,все пак той е художествена измислица,макар и с огромна доза реализъм,но ако прочетеш книгата(мъкава работа е четенето на руски) ще разбереш че не си прав. Ситуацията силно напомня падането на двата боинга,имаме изначален дефект в системата,но се опитваме да прехвърлим всичко на пилотите. Допуснати ли са грешки,сигурно и то не една,но тези грешки при добре конструиран и правилно регламентиран реактор не би трябвало да водят до взривяването му. Самия факт че пускането на автоматичната защита внася допълнителна реактивност в реактора е немислим от конструктивна гледна точка. Дефакто операторите са обвинени в това че са допуснали достигането на надкритичен реактор,но работата на автоматичната защита е точно това,да заглушава надкритичен реактор,не да го ускорява.Дори да не се е случила тази авария е било въпрос на време да се случи другаде,едва след този взрив се променят и дизайна и бройката контролиращите пръти,както и уредите за наблюдение и отчитане параметрите на реактора. Иначе за сейфти културата в Съветския съюз пък и в целия източен блок дори не си заслужава да говорим. Не случайно смъртността при работни травми е в пъти над тази на гадните капиталисти.Не случайно и при първото посещение на АЕЦ Козлодуй на експертите от ЕС хората са изпаднали в ступор от процедурите и отношението на персонала. Имах приятел,ядрен инженер работил там преди,почина бог да го прости,но винаги казваше,радвайте се че господ е българин. Това всъщност и доведе до затварянето на първите четири блока,не еврейския заговор и световния империализъм.
Ами няма как да се съглася с първата част.
Първо, филмът НЕ Е художествена измислица, откъде ти хрумна това? Единственият събирателен (нереален) персонаж е на инженер Хамюк, което надлежно е съобщено от самите автори. Всички други и всички събития въобще не са измислица, а плод на старателно събиране на данни. Единствено хронологията на някои събития е променена с драматична цел (като катастрофата на хеликоптера, която реално се е случила, но 4 дни по-късно), но това са несъществени подробности.

С оглед на това, сериалът е художествена измислица точно толкова, колкото и книгата на покойния Дятлов. Той просто седнал и си писал - дали е писал истината, или е лъгал, никой не е проверявал.
Допуснати ли са грешки,сигурно и то не една,но тези грешки при добре конструиран и правилно регламентиран реактор не би трябвало да водят до взривяването му. Самия факт че пускането на автоматичната защита внася допълнителна реактивност в реактора е немислим от конструктивна гледна точка.
Точно това съм написал и аз, и точно това заключи последния епизод на сериала. Причините са две, както ги написах.

Погледни го от друга гледна точка - натискан ли е този знаменит бутон АЗ-5 в историята на експлоатацията на реакторите РБМК-1000? Натискан е, десетки, сигурно и стотици пъти. Но единствено в този случай се е стигнало до експлозия. Така че няма как персоналът да е направил "всичко по устав", пък виновен бил дефекта в реактора.

Нещо повече, в последният епизод на сериала се посочват някои конкретни факти: че реакторът е въведен в експлоатация през 1983 г., въпреки че не е минал всички тестове за безопасност. Сертификатът е подписан, между другото, и от същият този Дятлов; в следващите години са проведени три теста за безопасност, неуспешни. При четвъртия опит се случва аварията.

Но в крайна сметка, има си официални доклади за разследването на причините за аварията.

Първият, от 1986 г., разчита на подадената тогава информация от съветите и стоварва цялата вина върху операторите:
Personnel had an insufficiently detailed understanding of technical procedures involved with the nuclear reactor, and knowingly ignored regulations to speed test completion.[44]
"Персоналът е страдал от недостатъчно разбиране на техническите процедури на ядрения реактор, и съзнателно е игнорирал наредбите, за да ускори завършването на теста."

По-късно този доклад е дискретиран и вече във времената на Гласност, излиза вторият, коригиран доклад, който изброява и всичките недостатъци в дизайна на самия реактор. Но сред новите заключения не липсват и редица груби нарушения при строенето, съставянето на процедурите (и спазването им), експлоатацията и тестването на същия този реактор, т.е. отново човешки грешки.
Other deficiencies besides these were noted in the RBMK-1000 reactor design, as were its non-compliance with accepted standards and with the requirements of nuclear reactor safety. While INSAG-1 and INSAG-7 reports both identified operator error as an issue of concern, the INSAG-7 identified that there were numerous other issues that were contributing factors that led to the incident. These contributing factors include:

The plant was not designed to safety standards in effect and incorporated unsafe features
"Inadequate safety analysis" was performed[38]
There was "insufficient attention to independent safety review"[38]
"Operating procedures not founded satisfactorily in safety analysis"[38]
Safety information not adequately and effectively communicated between operators, and between operators and designers
The operators did not adequately understand safety aspects of the plant
Operators did not sufficiently respect formal requirements of operational and test procedures
The regulatory regime was insufficient to effectively counter pressures for production
There was a "general lack of safety culture in nuclear matters at the national level as well as locally"[38]
https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl ... port,_1986

Това е малко като да караш кола с 250 км/ч при ограничение на скоростта 80 км/ч, при натискане на спирачката тя да заяде и да се размажеш в някое дърво. Виновни ли са производителите на колата, че са допуснали дефект в спирачната система, която блокира при скорост над 240 км/ч? Виновни са. Но виновен ли е и шофьорът, че е карал с тотално несъобразена скорост? Също е виновен. Бих казал, дори повече.
“Обережно, падає бімба! 💣

Сбърках!
Т-72, 24.02.22

Отговори

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани