Страница 1 от 1

Междувоенният период

Публикувано на: 02 Фев 2018, 13:38
от ISTORIK
Именно през междувоенния период (или interbellum) - времето между двете световни войни се извършва подготовката на държавите, участнички в следващата (втора) световна война. Хронологичните рамки на периода са от 1919 до 1939 г.

Интересно е как се е отразила Първата световна война върху съзнанието на хората, които са я преживели.

Можеше ли да се избегне Втората световна война или тя беше неизбежна?

Познаването на историята трябва да ни помогне да избягваме пътищата, които водят към война... А според Сун Цзъ, "Да влезеш в 100 схватки или в 100 сражения и да победиш, не е върхът на изкуството. Върхът на изкуството е да съумееш да ги избегнеш." Съответно "Най-добрата война е онази, която е била избегната."

Можем да поразсъждаваме над тeзи и други въпроси...

Възникват мрачни прогнози за бъдещето на човечеството, свързани с развитието на техниката и с новите открития, които могат да бъдат използвани по време на война. Двете световни войни разрушават мита, че техническият прогрес носи само положителни последици за човечеството.

Надеждата, че ПСВ ще реши противоречията между воюващите държави и техните национални проблеми, не се оправдава. Победените са разочаровани и искат реванш. Фронтовото поколение (по-скоро - фронтовите поколения) - оцелелите участници във войната - не прегръща идеите за мир. То отстоява идеи като краен национализъм, величие на нацията, чистота на расата и на нацията, необходимост от реванш.

Последиците от ПСВ са икономически, демографски, политически, икономически социални и морално-психологически.

Според Уинстън Чърчил "Мирните конференции след войната - Парижката и Вашингтонската - уж в името на мира, разчистват пътя към нова световна война."

От друга страна, икономическата криза от 1929-1933 г. също оказва значително влияние върху социално-икономическото напрежение в света преди ВСВ.

Междувоенният период се характеризира с редица важни исторически процеси.

Продължаващото развитие и разширяване на масовия транспорт като самолети и автомобили, допринасят за това отделните страни и светът като цяло да станат още „по-близки“. Този процес оказва въздействие върху политическите системи в страните и засяга отношенията между тях. След Първата световна война по същество оцелява само една-единствена империя – Британската, докато останалата част от европейските сили се разпадат до многобройни разкъсани части. Дори Британската империя е отслабена от вътрешни и външни причини.

По-интересни научни открития от този период са откриването на инсулина; на пеницилина; на деутерия; на неутрона; на вредата от тютюнопушенето, което води до рак; на радиопредаването; на електронния микроскоп; на радиотелескопа; на вълновата механика; на витамин С; на ваксините срещу редица болести; на атомния разпад; на деленето на атома; на радиоактивността; на полупроводниците и др.

Налага се разбирането, че докато техническите науки заплашват света с унищожение, то хуманитарните ще го спасят. Същевременно има и противоположни схващания - че обществените науки подхранват идеологиите, служещи си с техническите постижения за военни цели.

Re: Междувоенният период

Публикувано на: 02 Фев 2018, 17:51
от ISTORIK
В контекста на най-новата историята на Европа през ХХ-ти век, междувоенния период обхваща времето от ноември 1918 г. до септември 1939 г.

Въпреки кратката си продължителност, този период представлява ера на значителни промени в световен мащаб. Автомобилите, електрическото осветление, радиопредаванията и други станаха обичайни стоки и услуги сред хората в развития свят.

От политическа гледна точка тази епоха съвпада с възхода на комунизма и създаването на СССР, и с възхода на фашизма и на нацизма в Италия и Германия. Тези двадесет години бяха белязани от продължително нарушаване на международното баланс на силите след разпадането на старите империи - османската, австро-унгарската, германската.Колониите на османската и германската империя са преразпределени между съюзниците в ПСВ. Западната част на руската империя се разпада на няколко независими държави - Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша. В Близкия Изток Сирия, Палестина, Ливан, Египет и Ирак придобиват своята независимост. Австро-Унгария се разпада на Австрия, Унгария, и Чехословакия (последната ще се раздели през 1993 г. на Чехия и Словакия.) Създава се и една славянска империя - бъдещата Югославия - Кралство на сърби, босненци и словенци, която обединява земите на Сърбия, Черна гора, Словения, Хърватия, Босна, Херцеговина и Македония.

Териториалните амбиции на Япония, Германия, Италия и СССР довеждат до разширяване на тези империи, които поставиха началото на последвалата Втора световна война.

САЩ се превръщат в икономически най-силната държава в света.

Жените получават избирателни права.

Re: Междувоенният период

Публикувано на: 06 Фев 2018, 20:47
от Dinain
Изображение

Австрийски девойки празнуват присъединяването на Австрия към Третия Райх, 12-ти март 1938 г.